24/03/2021

Goed pootgoedbeheer noodzakelijk voor een succesvolle oogst - Bericht Belpotato.be – 22 maart 2021

De lente is in aantocht en dus ook het plantseizoen voor onze vermaarde Belgische aardappelen. Belpotato.be benadrukt dat bij de start van het nieuwe aardappelseizoen dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan een goed beheer van het pootgoed. De aardappelteler zal hierbij zeker baat hebben. Een goed pootgoed-beheer zal zeker leiden tot een succesvolle teelt van onze consumptieaardappelen. Nu, in de weken dat de pootaardappelen geleverd worden, geeft Belpotato.be enkele nuttige aanbevelingen om de kwaliteit van het in België gebruikte pootgoed te helpen verbeteren en aldus problemen en schade op het veld te beperken.

Met deze aanbevelingen wil Belpotato.be er voor zorgen dat er:

- meer en regelmatiger zelfcontrole door de gebruikers van het pootgoed, zowel wat betreft de naleving van de wettelijke verplichtingen (zegels, etiketten, enz.) als de kwaliteit van de poters (grootte, ziekten, beschadigingen, enz.) gebeurd,

- zo snel mogelijk melding maken van vastgestelde problemen, met voorrang vóór het planten, en dit vooral om schade tijdens de teelt te beperken,

- hierdoor een betere dialoog ontstaat tussen de pootgoedtelers, de tussenhandelaren en de pootgoedgebruikers.

Belpotato.be is de erkende interprofessionele organisatie voor de aardappel in België. Het bestaat uit ABS, Boerenbond, FWA, Fiwap en Belgapom. Belpotato.be wil bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de sector via 8 prioritaire thema's, waaronder de verbetering van de kwaliteit van de in België gebruikte pootaardappelen. Belpotato.be heeft de ambitie om de plaats bij uitstek te worden voor interprofessioneel overleg, dat onontbeerlijk is om de grote uitdagingen aan te pakken op het vlak van ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de aardappelproductie en -valorisatie. Meer informatie op www.belpotato.be - voor alle contacten: pierre@belpotato.be.

Toon alle persberichten

© 2021 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap