29/11/2021

Gedragscode voor het opmaken van contracten in de aardappelsector

De brancheorganisatie voor de Belgische aardappelsector zette in november 2021 een belangrijke stap: de ondertekening van de Gedragscode voor het opmaken van contracten in de aardappelsector. Deze gedragscode ontstond door overleg binnen de werkgroep ‘Contracten’ van Belpotato.be, voorgezeten door de FOD Economie.

Bekijk de gedragscode

Wie?

De werkgroep ‘Contracten’ van Belpotato.be kreeg een duidelijk doel:
het actualiseren van de Code Laruelle
uit 2006 die als basis diende voor contractuele relaties tussen productie en handel/industrie. De nieuwe gedragscode werd in november 2021 ondertekend door de leden van Belpotato.be, namelijk ABS, Belgapom, Boerenbond, Fiwap en FWA.

Waarom?

Het was nodig om de Code Laruelle uit 2006 te actualiseren. Moeilijke marktsituaties uit het verleden hadden er immers voor gezorgd dat de bruikbaarheid van de contractteksten was afgezwakt. Elementen als het type contract, de kwaliteitsbeoordeling, eigendomsoverdracht en overmacht stonden centraal in het overleg.

Wat betekent dit voor de sector?

De vernieuwde gedragscode is een eerste belangrijke stap om het evenwicht in de handelsrelaties tussen enerzijds de landbouwproducent en anderzijds het bedrijf dat bij landbouwproducenten aankoopt of bv. pootgoed levert te bevorderen.

Belpotato.be blijft verder werken aan de gezamenlijke belangen van alle actoren in de aardappelketen.

Bekijk de gedragscode

Contact Vlaanderen:
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
info@belpotato.be

Bekijk de folder

Toon alle berichten

© 2022 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap