Op vandaag bedraagt het areaal aardappelteelt in België ongeveer 100.000 ha. Dit grote areaal in combinatie met de relatief hoge productiewaarde in vergelijking met de overige akkerbouwteelten, maken dat aardappelen meer dan de helft van de totale productiewaarde van de akkerbouwsector uitmaken. Er kan dus zonder schroom gesteld worden dat de aardappelteelt de motor van de Belgische akkerbouw is.

De expansie van de aardappelteelt is het gevolg van de sterke groei van de verwerkende industrie, die bovendien nog steeds groeiende is.

België is wereldwijd de belangrijkste exporteur van verwerkte aardappelproducten. Zo wordt het overgrote merendeel van de totale productie geëxporteerd. Bovendien stimuleert een steeds groter wordende middenklasse in Azië en Zuid-Amerika de vraag naar convenience voedingsmiddelen, waaronder de Belgische friet. De aanhoudende investeringen leidden er toe dat de verwerkingscapaciteit op enkele decennia tijd bijna vertienvoudigde tot de huidige 5 miljoen ton aardappelen per jaar. Deze groei en innovaties brengen extra tewerkstelling met zich mee – ongeveer 5000 rechtstreeks tewerkgestelden. De omzet van de verwerkende sector wordt momenteel geschat op ruim 1,5 miljard euro.

Meer informatie gewenst?
Wij helpen graag.

Contacteer ons

© 2020 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap