02/09/2020

Sectoraal bemonsteringsplan CIPC

In België is het gebruik van CIPC op aardappelen sinds 1 juli 2020 illegaal. Bij een verbod van gebruik van een gewasbeschermingsmiddel omwille van gezondheidsredenen wordt normaliter snel een Europese verordening gepubliceerd die de MRL op 0,01mg/kg brengt (detectielimiet).


Echter, als gevolg van de historische contaminatie in bewaarloodsen waar CIPC werd toegepast, onderzoekt de Europese Commissie de piste van een tijdelijke MRL (tMRL) – dit is geen overgangs-MRL. De tMRL die nu op tafel ligt is 0,4 mg/kg. Deze zal wellicht van toepassing worden vanaf het seizoen 2021-2022. Dit betekent evenwel niet dat we bij de pakken kunnen blijven zitten, integendeel!


In het kader van deze discussie heeft de Europese Commissie duidelijke prioriteiten naar voor geschoven:
- de correcte toepassing van het gebruiksverbod van CIPC;
- de maximale reiniging van de bewaarloodsen en het materiaal om kruiscontaminatie te voorkomen, hiervoor werd een reinigingsprotocol uitgewerkt;
- het voorleggen van regelmatige analyseresultaten die de noodzaak van een tMRL aantonen, waarbij het de bedoeling moet zijn dat deze tMRL jaar na jaar kan dalen tot 0,01 ppm.


Belgapom heeft zijn akkoord gegeven om mee te werken aan het staalname- en analyseplan om voldoende resultaten te generen die aan de EC kunnen overgemaakt worden ter rechtvaardiging van de tMRL. De staalnames moeten bovendien de loten aardappelen identificeren die problemen zouden geven voor de versmarkt of om te verwerken. Immers, de tMRL van 0,4 ppm geldt ook voor verwerkte aardappelproducten, die tot 36 maand na productie kunnen geconsumeerd worden!


Een bemonsteringsplan met 1.000 stalen genomen in evenveel bewaarloodsen, verspreid over het ganse land, werd opgezet. Het plan zal worden uitgevoerd door CKCert (staalname) en Primoris (analyse en rapportering). Deze zal ad random locaties uitkiezen, rekening houdend met een regionale spreiding.
Dit project is van cruciaal belang om de komende jaren nog met een tMRL te kunnen blijven werken, zo niet dreigt de sector op een detectielimiet van 0,01 ppm te komen, met alle gevolgen van dien.


Dit bemonsteringsplan is dus van groot belang om de toekomst van de sector te verzekeren!


Telers waarvan de aardappelen bemonsterd worden zullen meteen een zicht hebben op de situatie in hun bewaarloods. Het kan hen geruststellen dat er geen problemen met kruiscontaminatie zullen zijn of het kan een indicatie zijn dat een tweede reiniging gewenst is.
 

Bron : persbericht Belgapom

Toon alle berichten

© 2020 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap