08/06/2021

Activiteitenrapport 2020 - Synthese

Belpotato.be

 

Activiteitenrapport 2020

 

De spelers in de aardappelsector waren zich ervan bewust dat de interprofessionele relaties in de aardappelsector een beter toezicht verdienden. Na een exponentiële groei in de afgelopen 30 jaar, waarin we België dankzij aanzienlijke en voortdurende investeringen in landbouwbedrijven en verwerkingseenheden een van de belangrijkste wereldspelers in de sector verwerkte aardappelproducten hebben zien worden, werd het tijd om na te denken over de toekomst.

Om werk te maken van de eerste prioritaire thema’s, namelijk contractuele relaties en pootaardappelen, werden op korte termijn 2 werkgroepen opgestart. Tegen eind 2021 moeten ze significante verbeteringsvoorstellen doen. Maar het eerste jaar van activiteit werd vooral gekenmerkt door twee belangrijke gebeurtenissen voor de sector: de Covid-19-crisis en de post-CIPC-transitie.

Omgaan met de Covid-19-crisis

Belpotato.be belandde meteen in de grootste crisis die de sector heeft gekend: Covid-19 en de catastrofale impact ervan op de vraag naar aardappelproducten, en bij uitbreiding op de afzetmogelijkheden voor de voorraden grondstoffen van het seizoen 2019 die nog op de landbouwbedrijven aanwezig waren in maart 2020.

Van maart tot juni 2020 heeft Belpotato.be een gekwantificeerde inventaris van de situatie opgesteld en bijgewerkt, zijn leden ondersteund bij het uitvoeren van herhaalde stappen in de richting van regionaal, federaal en Europees beleid, de aangifte van voorraden georganiseerd en de zoektocht naar alternatieve afzetmogelijkheden ondersteund (voedselhulp, veevoer, anaerobe vergisting).

Dit grondige werk hielp voorkomen dat grote hoeveelheden aardappelen ongebruikt bleven en teruggingen naar het veld. Tegelijkertijd maakte de actie van de leden van Belpotato.be het mogelijk om de sector te erkennen als sterk getroffen door de crisis, wat leidde tot de toekenning van uitzonderlijke regionale financiële steun, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, goedgekeurd door de Europese Unie.

Post-CIPC-overgang

In dit geval heeft Belpotato.be in België voortdurend de initiatieven ondersteund die op Europees niveau werden genomen door EUPPA, Europatat, Copa-Cogeca en verschillende onderzoeksinstellingen: herhaalde informatie over de belangrijkste data bij de terugtrekking van de erkenning van CIPC, ontwikkeling van het reinigingsprotocol voor de bewaarloodsen en bijhorende apparatuur, vaststelling van de tijdelijke MRL en een sectoraal monitoringsplan voor de komende jaren.

 

 
 

 

Belpotato.be werd begin 2020 opgericht op initiatief van de hele Belgische aardappelsector en is een Interprofessionele Organisatie, ook wel Brancheorganisatie (BO) genoemd, erkend door de regionale overheden.

De stichtende leden vertegenwoordigen de productieschakels (Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat, Waalse Federatie van Landbouw en Fiwap) en de eerste kopers (handels- en verwerkende industrie, vertegenwoordigd door Belgapom en Fiwap).

De missie van Belpotato.be is in het bijzonder bij te dragen tot de duurzaamheid van de sector, zowel ecologisch, economisch als sociaal, en om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Toon alle persberichten

© 2021 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap