Corona
22/04/2020

Coronavirus: Europese Commissie kondigt uitzonderlijke maatregelen aan om de agrovoedingssector te steunen

Ook al toont de Europese agrovoedingssector heel wat veerkracht tijdens deze coronacrisis, toch zijn een aantal sectoren uitzonderlijk hard getroffen door de gevolgen van deze publieke gezondheidscrisis. 

Naast de steunmaatregelen voor de zuivel en vleessector, de groente- en fruitsector en de wijnproductie werden nog een aantal bijkomende programma’s uitgewerkt. 

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski stelde: ”De voorgestelde maatregelen hebben tot doel om in de actuele marktontwikkeling een signaal te geven om markten te stabiliseren en ook in de toekomst stabiele prijsvorming en voedingsproductie te verzekeren.  Deze maatregelen van vandaag willen de meest getroffen sectoren ondersteunen en moeten leiden tot concrete resultaten op korte termijn.”

Deze uitzonderlijke maatregelen in het kader van de coronacrisis betreffen: 

Steun voor private opslag voor de zuivel- en vleessector en een tijdelijke terugtrekken uit de markt gedurende maximum 6 maand. 

Flexibiliteit via heroriëntatie voor markt ondersteunende programma’s voor wijn, groenten en fruit, olijfolie, bijenteelt en de Europese schoolprogramma’s voor melk en groenten en fruit. 

Een uitzonderlijke derogatie van de Europese mededingingsregels voor de melk, bloemen en aardappelsectoren, die toelaat om artikel 22 van het GLB activeert, waardoor operatoren op deze markten zelforganiserende marktmaatregelen kunnen nemen. Concreet betekent dit dat deze sectoren collectief maatregelen kunnen nemen om de markten te stabiliseren. Voor de aardappelsector betekent dit de toelating om product van de markt te halen. Ook opslag door private operatoren wordt toegestaan. Dergelijke overeenkomsten en beslissingen blijven maximaal geldig gedurende 6 maand. Consumentenprijzen worden nauwlettend opgevolgd om tegenovergestelde effecten te voorkomen. 

De Commissie wil deze maatregelen goedkeuren tegen eind april. Lidstaten worden vooraf geconsulteerd en zullen hun stem uitbrengen over deze voorstellen. Zij kunnen mogelijks nog gewijzigd worden. 

Bron : Europese Commissie

Toon alle persberichten

© 2020 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap