20/01/2020

Omdat aardappelen belangrijk zijn

Brancheorganisatie aardappelen van start in België

De Belgische aardappelsector kende de voorbije jaren een enorme groei. In 1990 werd ongeveer 500.000 ton aardappelen verwerkt tot frieten, pureeproducten, chips of vlokken en granulaten. Ondertussen is dat volume vertienvoudigd. België is de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen. Ook in de toekomst blijft de Belgische aardappelverwerking naar verwachting groeien. Het areaal aardappelen in België bereikte de voorbije jaren 100.000 ha. De aardappelteelt is de motor van de Belgische akkerbouw. De overgrote meerderheid van de Belgische aardappelketen – telers, handelaars, verpakkers en verwerkers – zijn familiebedrijven.   De aardappelketen kent veel uitdagingen. Enkel door samenwerking binnen de keten kan de sector zich aanpassen aan de noden van de tijd en toonaangevend blijven op de Belgische en wereldmarkt. Daarom slaan Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Boerenbond, Fiwap en Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA) de handen in elkaar en richtten ze Belpotato.be vzw op, de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelteelt en -handel.

Op 20 januari werd in Huldenberg officieel de oprichtingsakte van Belpotato.be ondertekend. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gewaakt over evenwichten tussen telers en handelaars en verwerkers en tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Jean-Pierre van Puymbrouck wordt de eerste voorzitter. In het eerste werkjaar wordt het secretariaat waargenomen door Pierre Lebrun (Fiwap) en Kurt Cornelissen (PCA).

In afwachting van de officiële oprichting maakten de stichtende leden echter al een lijst met prioriteiten die door Belpotato.be aangepakt dienen te worden :

  • De belangrijkste doelstelling van de brancheorganisatie is het waken over de duurzaamheid van de sector (zowel ecologisch, economisch als sociaal). Belpotato.be wil via innovatie de duurzaamheid verder versterken.
  • De aardappelketen heeft enorme behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gezien de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, de complexiteit van de teelt, de scherpe eisen als grondstof, de impact op het milieu, de financiële risico’s, ... Momenteel wordt er in België te weinig aan onderzoek en ontwikkeling gedaan in verhouding tot het economische belang dat de aardappel. Bestaande acties zijn bovendien verdeeld over diverse instellingen met een gebrek aan samenhang of uitwisselingen met de behoeften van de keten. Belpotato.be wil dan ook ijveren voor meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling en een betere afstemming op de reële behoeften van de sector en zijn duurzaamheid.
  • België is op dit ogenblik (te) afhankelijk van het buitenland voor de pootgoedvoorziening. De kwaliteit van het pootgoed levert de laatste jaren regelmatig problemen op met betrekking tot kiemkracht. In het geval van een slechte opkomst kan de financiële impact aanzienlijk zijn voor de producent van consumptieaardappelen, rekening houdend met de contractuele verkoopverplichtingen die hij moet nakomen. In deze context is een ontwikkeling van de Belgische productie van gecertificeerde pootgoed in de meest gebruikte beschermde rassen wenselijk. 
  • De brancheorganisatie zal waken over de contractuele relaties opdat er evenwichtige commerciële relaties tussen de producent en de eerste koper binnen de leveringscontracten voor industriële aardappelen gerealiseerd blijven.
  • Marktinformatie zal verzameld en geanalyseerd worden en met de volledige keten gedeeld worden.
  • Verandering van wetgeving stelt de sector soms voor problemen. Een actueel voorbeeld is het verdwijnen van de erkenning van kiemremmer CIPC. De praktische, technische, sanitaire en financiële gevolgen zullen immers impact hebben op de hele aardappelketen. Belpotato.be wacht een zware taak om de transitie naar een bewaring zonder CIPC zo vlot mogelijk te laten verlopen  zonder significant verlies aan opslagcapaciteit, zonder kwaliteitsverlies van de aangeleverde aardappelen en zonder de marges binnen de sector of het concurrentievermogen van Belgische afgewerkte producten voor export te beïnvloeden.
  • De branche-organisatie wil ook een rol spelen bij het bepalen van de receptievoorwaarden en de transparantie van de beoordeling van de kwaliteit van industriële aardappelen door duidelijke en ondubbelzinnige protocollen vast te stellen.
  • Belpotato.be zal ook de sector vertegenwoordigen in openbare en particuliere structuren waarvan de acties en besluiten rechtstreeks betrekking hebben op aardappelvraagstukken (technologie, economie, milieu, volksgezondheid, handel, sociaal, ...).

Contact :

Kurt Cornelissen: kurt@belpotato.be – +32 (0)474/86.58.01

Toon alle persberichten

© 2020 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap