Aangifteformulier aardappelvoorraad in het kader van de Coronavirus crisis - Mei 2020

Belpotato.be en zijn leden Belgapom, Agrofront (ABS, Boerenbond, FWA) en Fiwap zijn er van bewust dat de situatie kritisch is voor onze sector. Allround contacten en aanvragen zijn momenteel aan de gang om onder andere een financiële steun te krijgen voor telers en bedrijven in moeilijkheden, het zij via Europese, Nationale of Regionale middelen. We kunnen als Belpotato.be niet beloven dat er steun zal komen voor de aardappelsector. Voor het geval er echter steun toegekend wordt, is het noodzakelijk om als slachtoffer van de crisis de schade te kunnen bewijzen. Om dit mogelijk te maken stelt Belpotato.be hieronder een formulier ter beschikking om melding te maken van uw betrokken aardappelvoorraad.

1. Identificatie bedrijf

Bedrijf *
Voornaam *
Familienaam *
E-mail *
GSM *
Telefoon
Adres *

2. Identificatie erkend landbouwexpert of deurwaarder


3. Identificatie bewaarplaats(en) en raming stock
Datum van deze raming *

Deze aardappelen werden geproduceerd op percelen in:

Bewaarplaats 1

Nummer loods *
Adres *
Ras *
Opslagcapaciteit (in m³) *
Geraamde stock (in m³) *
Foto (JPG / PNG) *

+ Bewaarplaats toevoegen


4. Bijkomende informatie
Totale tonnage aardappelen onder contract nog in stock op vandaag (in ton, 1 m3 = 0,65 t) *
Onder "onder contract" wordt verstaan: elk volume dat reeds is verkocht (door middel van een pre-seizoencontract en/of door verkoop op de vrije markt), maar nog niet is afgenomen. Schema levering (PDF / DOC / DOCx)
Wie geen schema kan bijvoegen: beschrijf kort het geplande leveringsschema (tonnage per maand) van mei tot augustus Totale tonnage aardappelen op vrije markt op vandaag (in ton, 1 m3 = 0,65 t) *
1) Dit formulier is niet van toepassing op pootaardappelen.

2) Degene die deze verklaring op erewoord aflegt, verbindt zich ertoe deze correct en eerlijk te hebben ingevuld. Belpotato.be dringt aan op de juistheid van de actuele gegevens over de voorraad aardappelen die aanwezig is op de datum van aangifte in haar magazijnen, en over de verkoopverbintenissen die zij reeds heeft aangegaan.

3) Tussen het moment van de aangifte en het einde van het verkoopseizoen (augustus 2020) is het sterk aanbevolen om alle bewijzen te verzamelen en te bewaren die kunnen getuigen van de realiteit van de voorraadsituatie op het moment van de aangifte, maar ook van de volumes die geleidelijk worden uitgeschuurd: verslagen van experts of deurwaarders, contracten, verkoopfacturen of aankoopbonnen, vervoersdocumenten, leverings- of ontvangstbonnen, weegbiljetten, gedateerde foto's (van stocks, opscheppen, inkuilen…). Indien compenserende steun wordt verkregen, verbindt de producent zich ertoe al deze documenten mee te delen aan Belpotato.be, die zich ertoe verbindt ze onpartijdig en vertrouwelijk te behandelen.

4) Bij het leveren van overtollige hoeveelheden is het raadzaam om op de afleveringsbon een formule aan te geven zoals "Deze aardappelen worden uit de overladen markten van menselijke voeding gehaald om de overtollige voorraden te verminderen".

5) Belpotato.be verbindt zich ertoe dat de verzamelde gegevens alleen zullen worden gebruikt voor crisisbeheer: d.w.z. om de oorzaak van de sector effectief aan te voeren, en om rekening te kunnen houden met de aardappelvoorraad als er nationale of Europese compenserende steun beschikbaar zou komen.

Belpotato.be kan niet garanderen dat de stappen die genomen zijn om compensatie te krijgen (nationaal of Europees) voor de verliezen die geleden zijn als gevolg van de verstoring van de aardappelmarkt door de Coronaviruscrisis, positief zullen uitvallen!
© 2022 Belpotato VZW - BE 0744.780.648 - info@belpotato.be
bron foto's: DR-Fiwap en Belpotato.be - privacy policy - cookie policy - sitemap